KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò hồng ngoại 360 độ BV502

  • Đầu dò hồng ngoại 360 độ gắn trần.
  • Kết hợp dò thân nhiệt và chuyển động.
  • Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.
  • Không bị ảnh hưởng sóng RF.
  • Nhà sản xuất : DSC-Canada.
  • Đầu dò hồng ngoại 360 độ gắn trần.
  • Kết hợp dò thân nhiệt và chuyển động.
  • Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.
  • Không bị ảnh hưởng sóng RF.
  • Nhà sản xuất : DSC-Canada.