KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò Beam 4 tia PB-200L

 • Đầu thu&phát 4 tia hồng ngoại kỹ thuật số
 • Chống sự xâm nhập ánh sáng bên ngoài.
 • Phạm vi 15m trong nhà/ ngoài trời, IP 55.
 • Thời gian đáp ứng 50mS ~ 700mS.
 • Điện áp DC 10 ~ 25V (phân cực).
 • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.
 • Đầu thu & phát 4 tia hồng ngoại kỹ thuật số.
 • Có thể lựa chọn 4 tần số (4 kênh).
 • Chống sự xâm nhập ánh sáng bên ngoài.
 • Phạm vi 15m trong nhà/ ngoài trời, IP 55.
 • Thời gian đáp ứng 50mS ~ 700mS.
 • Điện áp DC 10 ~ 25V (Phân cực).
 • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.