KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu báo ngập nước không dây - WS4985

  • Thiết kế dạng lưỡi gà.
  • Tuổi thọ pin: 4-7 năm.
  • Điện trở cuối đường dây.
  • Vỏ bảo vệ màu nâu.
  • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
  • Thiết kế dạng lưỡi gà.
  • Tuổi thọ pin: 4-7 năm.
  • Điện trở cuối đường dây.
  • Vỏ bảo vệ màu nâu.
  • Nhà sản xuất: DSC - Canada.