KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Còi báo động trong nhà WT4901

 • Công suất 85dB.
 • Báo tín hiệu cho báo động, trễ vào/trễ ra, sự cố.
 • Phát hiện sự phá hoại.
 • Có nút kiểm tra.
 • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
 • Công suất 85dB.
 • Báo tín hiệu cho báo động, trễ vào/trễ ra, sự cố.
 • Tuổi thọ Pin: 2 năm.
 • Phát hiện sự phá hoại.
 • Có nút kiểm tra.
 • Nhà sản xuất: DSC - Canada.