KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Card mở rộng 8 vùng - PC5108

  • Mở rộng 8 vùng có dây.
  • Sử dụng được với PC1616, PC1832, PC1864.
  • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
  • Mở rộng 8 vùng có dây.
  • Sử dụng được với PC1616, PC1832, PC1864.
  • Nhà sản xuất: DSC - Canada.