KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bàn phím điều khiển không dây WT5500

 • 2 dòng, 16 ký tự.
 • Kiểu treo tường và để bàn.
 • Có chương trình dành cho người lắp đặt.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
 • Pin dùng trong vòng 3 năm.
 • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
 • 2 dòng, 16 ký tự.
 • Kiểu treo tường và để bàn.
 • Có chương trình dành cho người lắp đặt.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
 • Pin dùng trong vòng 3 năm.
 • Nhà sản xuất: DSC - Canada.