KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bàn phím điều khiển 16 vùng - PK5516

 • Bàn phím mỏng, hiện đại và thẩm mỹ.
 • Phím bấm to, 5 phím chức năng lập trình.
 • Hỗ trợ 32 vùng không dây (RFK5516).
 • Loại hiển thị: Đèn Led.
 • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
 • Bàn phím mỏng, hiện đại và thẩm mỹ.
 • Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình.
 • Hỗ trợ 32 vùng không dây (RFK5516).
 • Loại hiển thị: Đèn Led.
 • Hỗ trợ 16 vùng, 8 partition.
 • Màu trắng, phím bấm loại lớn.
 • Có biểu tượng thể hiện trạng thái AC.
 • Nhà sản xuất: DSC - Canada.