KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 vòng lặp GST500F/8

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 vòng lặp GST500F/8
 • 5 đến 8 Loop (Tổng cộng 1920 địa chỉ).
 • Màn hình LCD lớn, Tích hợp sẵn máy in.
 • Có thể lập trình bằng máy tính.
 • Kết nối cổng RS-485.
 • Nhà sản xuất: GST - Trung Quốc.
 • Màn hình hiển thị LCD lớn 40 x 12 ký tự.
 • Bảng hiển hị vùng và can thiệp bằng tay.
 • Có thể hoạt động được chung với tất cả bảng điều khiển báo cháy GST.
 • Có thể lập trình bằng máy tính.
 • Kết nối cổng RS-485.
 • 8 Loop bao gồm 1920 thiết bị địa chỉ.
 • Bao gồm điều khiển chữa cháy bằng Gas.
 • Kết nối đuợc phần mềm đồ họa trung tâm cho phép vẽ sơ đồ khối vị trí thiết bị.
 • Nguồn điện 230VAC.
 • Nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 40˚ C.
 • Độ ẩm 95%.
 • Nhà sản xuất: GST - Trung Quốc.