KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Trung tâm báo cháy 4 vùng GST104

 • 4 vùng báo cháy.
 • Có thể sử dụng điện trở cuối đường dây.
 • Lựa chọn chế độ ngày/đêm.
 • Ngõ ra báo động cho chuông, còi.
 • Có ngõ ra cho board hiển thị phụ..
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • Trung tâm báo cháy GST104.
 • 4 vùng báo cháy.
 • Có thể sử dụng điện trở cuối đường dây loại thông thường hoặc loại active end of line.
 • Lựa chọn chế độ ngày/đêm.
 • Chế độ một người test.
 • Khóa điều khiển.
 • Ngõ ra báo động cho chuông, còi.
 • Có ngõ ra cho bọ hiển thị phụ.
 • Nếu dùng active end of line thì tối đa kết nối được 15 đầu báo, không giới hạn số lượng nút nhấn trên mỗi zone.
 • Nếu dùng điện trở cuối đường dây thông thường có thể kết nối lên đến 25 đầu báo, không giới hạn số lượng nút nhấn trên mỗi zone.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.