KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Nút nhấn khẩn cấp C-9201

 • Nút nhấn khẩn cấp ( không vở kính).
 • Dễ dàng cài đặt và kiểm tra.
 • Chuẩn LPCB, CE.
 • Điện áp làm việc 24VDC.
 • Nhiệt độ làm việc: -10°C to +50°C.
 • Xuất xứ : Đài Loan.
 • Nút nhấn khẩn cấp ( không vở kiến).
 • Tiếp điểm khô.
 • Dễ dàng cài đặt và kiểm tra.
 • Chuẩn LPCB, CE.
 • Điện áp làm việc 24VDC.
 • Dòng điện làm việc:
 • Dòng tĩnh: 0.8mA.
 • Dòng báo động: 2mA.
 • Nhiệt độ làm việc: -10°C to +50°C.
 • Tiếp điểm khô: 60VDC, 0.1mA.
 • Điện trở tiếp xúc 100mΩ.
 • Xuất xứ: Đài Loan.