KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Module điều khiển ngõ vào I-9300

 • Tiêu chuẩn kiểm tra CEA-GE1.084:200
 • Ngõ vào:NO/NC có thể lập trình được.
 • Điện áp làm việc: 24VDC.
 • LED hiển thị: trang thái bình thường chớp đỏ 3s/lần, vàng khi lỗi.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • I-9300 là module điều khiển ngõ vào dạng NO hoặc NC, hoạt động với tất cả các tủ địa chỉ GST, có thể lập trình địa chỉ và lập trình dạng ngõ vào bằng bộ lập trình P-9910.
 • Đặc điểm kỹ thuật:
 • Tiêu chuẩn kiểm tra CEA-GE1.084:200.
 • Protection rating: IP 32.
 • Approval: LPCB, CE.
 • Ngõ vào:NO/NC có thể lập trình được.
 • Điện áp làm việc: 24VDC.
 • Dòng giám sát: 1mA.
 • Dòng khi có tác đọng: 5mA.
 • Nhiệt độ làm việc: -10°C to +55°C.
 • Độ ẩm: 95%.
 • Điện trỏ cuối đường day: 4.7K.
 • Dùng trong nhà.
 • LED hiển thị: trang thái bình thường chớp đỏ 3s/lần, vàng khi lỗi.
 • Dây: 1 pair không phân cực.
 • Kích thước:120mmx80mmx40mm.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.