KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Module điều khiển chuông, còi I-9308

 • Mode điều khiển: dạng xung.
 • Điện áp vận hành: điện áp trên loop 24VDC.
 • LED hiển thị: 2 LED màu đỏ chớp 3s/lần trạng thái bình thường,màu vàng khi báo lỗi.
 • Nhiệt độ làm việc:-10°C to +50°C.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • Thông số kỹ thuật :
 • Protection rating: IP 30.
 • Dòng ra: 500mA.
 • Mode điều khiển: dạng xung.
 • Điện áp vận hành: điện áp trên loop 24VDC.
 • Nguồn cung câp: 24VDC.
 • Dòng điện làm việc: dòng từ loop 1mA, dòng từ nguồn: 10mA.
 • Dòng khi kích hoạt: dòng từ looơ 4mA, dòng từ nguồn: 500mA.
 • Nhiệt độ làm việc:-10°C to +50°C.
 • Độ ẩm: 95%.
 • Điện trở cuối đường dây: 4.7KΩ 1/4watt.
 • LED hiển thị: 2 LED màu đỏ chớp 3s/ lần ở trạng thái bình thường, màu vàng khi báo lỗi.
 • Lập trình bằng bộ lập trình địa chỉ, tầm địa chỉ: 1-242, chiếm 2 địa chỉ.
 • Vật liệu: ABS, màu trắng.
 • Dây:2 dây, không phân cực.
 • Kích thuớc: 120mm x 80mm x 39mm.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.