KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Còi báo cháy có đèn dạng địa chỉ I-9401

 • Điện áp làm việc: 24VDC không phân cực.
 • Dòng từ loop: dòng tĩnh 0.8mA, dòng khi kích hoạt 6mA.
 • Chu kì chớp: 20x180/phút.
 • Cường độ: 90DB tại khoảng cách 1m.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • Thông số kỹ thuật :
 • Điện áp làm việc: 24VDC không phân cực.
 • Dòng làm việc (Từ nguồn 24V DC):dòng tĩnh 10mA, dòng kích hoạt: 160mA.
 • Dòng từ loop: dòng tĩnh 0.8mA, dòng khi kích hoạt 6mA.
 • Nhiệt độ làm việc: -10°C to +50°C.
 • Chu kì chớp: 20x180/phút.
 • Cường độ âm thanh: 90DB tại khoảng cách 1m.
 • Độ ẩm: 95%.
 • Ứng dụng: trong nhà.
 • Vật liệu: ABS, trắng, đỏ.
 • Dây: 2 pair, 1 pair cho nguồn 24Vdc, 1 pair cho loop.
 • Kích thước: 144x90x57.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.