KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu báo nhiệt C-9103

 • Đầu báo nhiệt cố định, kết hợp nhiệt gia tăng.
 • Tiêu chuẩn LPCB.
 • Điên áp làm việc 24VDC ( 9VDC-24VDC).
 • Dòng điện làm việc khi báo động: 1,4mA.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • Đầu báo nhiệt cố định, kết hợp nhiệt gia tăng.
 • Có ngõ ra cho đèn chỉ thị.
 • Tiêu chuẩn LPCB.
 • Điên áp làm việc 24VDC ( 9VDC-24VDC).
 • Dòng điện làm việc: tỉnh: 0,8mA, báo động: 1,4mA.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.