KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu báo nhiệt 5601

  • Có đèn trạng thái, 12V.
  • Nhiệt độ báo: 135˚F (57˚C).
  • Nhà sản xuất :  System sensor - Mỹ.
  • Đầu báo nhiệt, có đèn báo trạng thái.
  • Nguồn: DC 12V, 1A.
  • Nhiệt độ báo cháy: 135˚F (57˚C).
  • Nhà sản xuất  :  System sensor - Mỹ.