KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu báo khói 4 dây, 12V R-6601

 • Đầu báo 4 dây, điện áp làm việc 12V.
 • Ngõ ra NO 1A/30VDC.
 • Điện áp làm việc: 9.6VDC-14.4VDC.
 • Dòng báo động >20mA.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.
 • Đầu báo 4 dây, điện áp làm việc 12V.
 • Ngõ ra NO 1A/30VDC.
 • Điện áp làm việc: 9.6VDC-14.4VDC.
 • Dòng điện làm việc:
 • Dòng tỉnh <1mA.
 • Dòng báo động >20mA.
 • Reset sau khi báo động: max 5s, max 2.5VDC.
 • Power-up time < = 10s.
 • Nhà sản xuất : GST-Trung Quốc.