KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu báo khói 1412

  • Có đèn trạng thái, 12V.
  • Thời gian khởi động: 2 s.
  • Nhà sản xuất :  System sensor - Mỹ.
  • Đầu báo khói Ion, có đèn báo trạng thái.
  • Nguồn: DC 12V, 77mA.
  • ThờI gian khởI động: 2 giây.
  • Nhiệt độ: 0˚C đến 49˚C.
  • Nhà sản xuất  :  System sensor - Mỹ.