KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bình chữa cháy có xe đẩy MFZ35

  • Bình bột chữa cháy BC có xe đẩy.
  • Ký hiệu : MFZ35 .
  • Trọng lượng bột: 35kg .
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
  • Bình bột chữa cháy BC có xe đẩy.
  • Ký hiệu : MFZ35 .
  • Trọng lượng bột: 35kg .
  • Xuất xứ: Trung Quốc.